Asian Energy ร่วมมือกับ ค่าย ตชด 134 ไปโรงเรียนปิล็อคคี้

Posted by | No Tags | News

เอเชียน เอ็นเนอร์ยี ร่วมมือกับ ค่าย ตชด 134 ไปโรงเรียนปิล็อคคี้ มอบความสุขให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดกาญจนบุรี โดยมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน เสื้อผ้า และขนมต่างๆที่เด็กๆชอบ

 


No Comments

Comments are closed.