Blog

22
Nov

Asian Energy ร่วมมือกับทาง ตชด. มอบความสุขให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

Posted by | No Tags | News

เอเชียน เอ็นเนอร์ยี ร่วมมือกับทาง ตชด. มอบความสุขให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน คลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน เสื้อผ้า และขนมต่างๆที่เด็กๆชอบ    

Read More
16
Nov

Asian Energy ร่วมมือกับ ค่าย ตชด 134 ไปโรงเรียนปิล็อคคี้

Posted by | No Tags | News

เอเชียน เอ็นเนอร์ยี ร่วมมือกับ ค่าย ตชด 134 ไปโรงเรียนปิล็อคคี้ มอบความสุขให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดกาญจนบุรี โดยมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน เสื้อผ้า และขนมต่างๆที่เด็กๆชอบ  

Read More